23 686 Transportbil Uppsala-Attunda23 671 Släck-Räddningsbil Uppsala-Attunda2 21-1860 IVPA/-transportbil-Järlåsa2 21 1840 Tankbil Uppsala-Järlåsa2 21-1810 Släck-Räddningsbil Uppsala-Järlåsa
2 21-1460 Transportbil Uppsala-Skyttorp2 21-1410 Släck-Räddningsbil Uppsala-Skyttorp23129 Lastväxlare Uppsala-Rosendal23122 Stegbil Uppsala-Rosendal 23121 Släck-Räddningsbil Uppsala-Rosendal
23111 Släck-Räddningsbil Uppsala-Fyrislund 23 675 Lastväxlare Attunda Uppsala-Knivsta2 21-1910 Släck-Räddningsbil Uppsala-Björklinge2 21-5040 Lastväxlare Uppsala-Tierp2 21-5010 Släck-Räddningsbil Uppsala-Tierp
2 35-6710 Släck-Räddningsbil Attunda Uppsala-Knivsta2 21-3010 Släck-Räddningsbil RTJ Bålsta2 21-1310 Släck-Räddningsbil Uppsala-Bärby23109 Lastväxlare Uppsala-Bärby23108 Befälsbil Uppsala-Bärby
23107 Hävare Uppsala-Bärby